W E L K O M  !

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de Maagd Maria acht keer aan een meisje van 11 jaar oud, Mariette Beco.

De Boodschap die zij er bracht is actueel! Ziekte, lijden en zorgen zijn van alle tijden!

Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux! Zij komen alleen of in groep, zoals bij een ziekentriduüm of eendagsbedevaart, om hun armoede, hun lijden en zorgen, hun zoeken aan Onze-Lieve-Vrouw toe te vertrouwen. Bij de Moeder van de Verlosser willen zij het vertrouwen en de hoop uitdrukken die zij stellen in Jezus Christus, de Bron van alle genade!

Zoals zij deed voor Mariette, zo leidt de Maagd der Armen ook vandaag elke bedevaarder op zijn levensweg. Zij vraagt ons “de handen in het water te steken”, in de Bron van het ware leven: Jezus!

 

 “Zalig zijt gij armen, want het Rijk de Hemelen behoort u toe!”  Mt V

“De armen van vandaag – en men kan op velerlei wijze arm zijn - voelen zich thuis in Banneux. Zij komen naar hier om sterkte, moed, hoop en ontmoeting met God te zoeken in hun beproevingen.

Ik moedig de pelgrims aan die hier, zoals altijd en overal in de Kerk, komen bidden tot haar die de weerspiegeling is van Gods goedheid!”

  Paus Johannes Paulus II in Banneux op 21 mei 1985