PLAN VAN HET HEILIGDOM

1.   Verschijningskapel

2.       Huis Beco

3.       Sacristie

4.       Onthaal- en gespreksruimte

5.       Kapel Heilig Sacrament – Biechtstoelen

6.       Kapel Heilig Kruis

7.       Diazaal

8.       Priesterhuis « Abri du Curé d’Ars »

 Algemeen secretariaat

9.       Informatiebureau en Toerismebureau

10.   Paviljoen der Naties

11.   Gedenksteen Mgr. Kerkhofs

12.   H. Anna

13.   Het bezoek van Maria aan Elisabet

14.   Weg der Zeven Smarten

15.   Monument van de Internationale Gebedsunie

16.   De bron

17.   Beeld H. Grignon de Montfort

18.   Gedenksteen met de ster

19.   Beeld « Maagd van de Armen »

20.   Hoogaltaar van de Esplanade

21.   Kapel Sint-Franciscus

22.   Kapel van de Boodschap

23.   Kapel Maria-Middelares

24.   Biechtkapel

25.   Sacristie

26.   Hospitaliteit

27.   Verblijf H. Bernadette

28.   Toiletten

29.   Verblijf H. Camillus

30.   Beeld H. Padre Pio

31.   O.-L.-V. van La Vang

32.   O.-L.-V. van Walsingham

33.   Gedenkstaan kerk van China

34.   Missio-paviljoen

35.   Beeld H. Pierre-Julien Eymard

36.   Glasraam « de Aankondiging »

37.   Beeld H. Alfonsus van Liguori

38.   Kapel H. Ignatius van Loyola

39.   Kapel van de HH. Servieten

40.   Kapel H. Michaël

41.   Klokkentoren

42.   Kruisweg

43.   Jeugdverblijf Shabann

44.   Beeld H. Bernadette

45.   Beeld H. Theresia van Lisieux

46.   Beeld « Maagd van de Armen »

47.   Kerk « Maagd der Armen »

48.   Onthaalcentrum N.D. de la Fagne

49.   Chalet

                       50.  Onthaalcentrum Chaityfontaine