UITGAVEN

Tijschrift

“Banneux – Boodschap voor alle naties.”

Het officiële tijdchrift van het Heiligdom verschijnt 6 maal per jaar in het Nederlands. Het wil informatie geven over wat er in het Heiligdom gebeurt en poogt de Boodschap van de Maagd der Armen dichter bij u te brengen. U vindt er tevens gebeden en bezinningsteksten.

Secretariaat en abonnering :             
Annemie Claes
Ter Doncklaan 33 -  B 2812 Muizen
tel. 015/43 05 37                                          boodschap.banneux@telenet.be

  Even bij Maria

Illustraties door B. Quinet

Dit boekje wil aan kinderen Maria leren kennen aan de hand van de Boodschap van Banneux. Telkens worden naast de woorden van de Maagd der Armen passende verzen uit de Bijbel geplaatst.

2007, 16 blz.

 

Banneux, een boodschap voor onze tijd

L. Wuillaume, s.j.

Een gedetailleerd verhaal over de verschijningen.

1998, 72 blz.

 

 

De wondermooie geschiedenis van Banneux

Dit boekje – met illustraties door zr. Danielle Oh, annonciade – wil de geschiedenis van Banneux vertellen aan kinderen.

2007, 44 blz.

 

Onze-Lieve-Vrouw en haar boodschap te Banneux

Mgr. L.J. Kerkhofs, bisschop van Luik

Dit boek is een samenbrengen van de verschillende studies en documenten die Mgr. L.J. Kerkhofs uitgaf naar aanleiding van de erkenning van de Verschijningen te Banneux.

1980, 208 blz.

 

Banneux in het licht van het Evangelie

O. Vercammen, s.j.

Zoals de titel laat vermoeden is dit boek een studie van de boodschap van Banneux in het licht van het Evangelie en van andere verschijningen.

1991, 168 blz.

 

Banneux – de Maagd der Armen

A. Reul, priester van het bisdom Luik

Mooi geïllustreerde geschiedenis van Banneux en de Verschijningen.

Momenteel in herdruk!

2003, 80 blz.

 

De acht verschijningen te Banneux

Het beknopte verhaal van de verschijningen.

Vouwblaadje

 

De Kruisweg

Jos Vanderbruggen, o. praem., kapelaan te Banneux

Medidaties met de afbeeldingen van de kruisweg in openlucht te Banneux.

 

Noveen tot de Maagd der Armen

Vouwblaadje met de gebeden voor de negen dagen van de noveen.

 

De geschiedenis van Banneux in stripverhaal

1983, 40 blz.

 

In voorbereiding:

Bedevaartboekje

Een onmisbare hulp voor uw bedevaart naar Banneux. Hierin vindt u een (zeer) korte geschiedenis van de Verschijningen, de teksten en liederen voor de H. Mis, de kruisweg, de rozenkransmeditaties, enkele bezinningsteksten en gebeden voor een stille aanbidding bij het Allerheiligste, de gebedsweg van de Zeven Smarten...

 

Ces ouvrages sont en vente à l'accueil-info du Sanctuaire.