TRIDUÜMS KALENDER

 WAT IS EEN TRIDUÜM ?

Een triduüm is de naam die men aan Banneux geeft aan een drie-daagse bedevaart georganiseerd door een erkend plaatselijk Banneux-comité uit verschillende Belgische en buitenlandse bisdommen. De eerste triduüms begonnen reeds in de eerste jaren na de verschijningen. De eerste Hospitaliteit was het Kasteel ‘des Fawes’, de huidige Résidence de la Vierge des Pauvres, een rusthuis van de ziekenhuizen van Sint-Jozef van Luik.

Het doel:

- beantwoorden aan de oproep van de Maagd der Armen, die zei dat ze ‘het lijden kwam verlichten’ en die elk jaar weer zovele bedevaarders uitnodigt om te komen bidden op die plaats die zij heeft uitverkoren.

- mensen die een heel jaar ‘opgesloten’ zitten binnen hun vier muren de mogelijkheid geven om hun beproevingen en hun lijden even achter te laten.

- aan allen de kansen te geven hun geloof in groep te belijden, te luisteren, te beminnen, te zingen en te bidden.

 

 Bij een triduüm is iedereen welkom die:

- met vreugde de Blijde Boodschap wil beleven

- zich wil toevertrouwen aan Haar die wil luisteren en die – beter dan wie ook – weet wat lijden is

- valide of mindervalide, jong of minder jong, naar Banneux wil komen, niet enkel om te bidden maar ook om zich ten dienste te stellen van anderen om zo een licht te zijn in de duistere tijd van zovelen. Hun luisterbereidheid, hun geduld, hun glimlach en hun hulp – met of zonder medische vakkundigheid – is onontbeerlijk.

Een triduüm is een sterk moment van ontmoeting, van gebed en van geloofsverdieping bij de Maagd der Armen, waarbij de geestelijke herbronning op de eerste plaats komt.

 Een bedevaart is reeds een stap op zich: men neemt de beslissing om thuis weg te gaan en te bidden, om Maria te ontmoeten en om naar Jezus te gaan.

Een bedevaart is een keuze: men verlaat zijn gewone doen, zijn comfort, men weet niet waar of bij wie men terecht komt... Voor diegene die reeds hebben deelgenomen aan een bedevaart is dit een blij weerzien; voor de anderen is het een stap in het onbekende, maar dat is het slechts bij het begin!

Te Banneux trachten allen – als begeleider of als bedevaarder – de nieuwelingen te leren kennen, met hen mee te gaan, te helpen, te luisteren en het beste van zichzelf te geven. Een uitgestoken hand of een glimlach zijn vaak belangrijker dan een woord.

Enkele dagen verblijven in de Hospitaliteit is ook gemeenschap vormen: samen eten, helpen, zingen, bidden, lachen en huilen. Alles doet men er samen. Allen vormen we één familie, die samenkomt bij de Maagd der Armen.

De plaatselijke comités zorgen voor een ‘voorpost’ om het onthaal bij de aankomst van de bedevaarders voor te bereiden en te verzekeren. Deze comités verzekeren ook alle diensten tijdens het triduüm: dienst aan tafel, afwas, kamers, helpen van de bedevaarders,...

De plaatselijke comités zorgen voor een ‘voorpost’ om het onthaal bij de aankomst van de bedevaarders voor te bereiden en te verzekeren. Deze comités verzekeren ook alle diensten tijdens het triduüm: dienst aan tafel, afwas, kamers, helpen van de bedevaarders,...

Bij het einde van een triduüm hebben velen de tranen in de ogen. Men was er geen ‘nummer’ maar een geliefd mens.

Moeder Theresa van Calcutta zei: “Wat belang heeft, is de liefde die je legt in het kleinste gebaar.”

 

Indien u wenst deel te nemen aan een triduüm, klik hier (kalender)