22 août/augustus: pèlerinage missionnaire – Misionaire bedevaart

22 août/augustus: pèlerinage missionnaire – Misionaire bedevaart

25ème Pèlerinage missionnaire national

Mercredi 22 août 2018

au Sanctuaire de la Vierge des Pauvres à Banneux

Le thème retenu pour notre journée :

« Connecte-toi à Jésus » – se connecter pour mieux se rencontrer

Voici le programme de la journée :

 • 09h30 : Accueil dans le hall de l’Hospitalité Notre-Dame
 • 10h : Chemin de prière
 • 11h : Témoignage :
  • en néerlandais (grande église) – (Stijn VAN DEN BOSSCHE) ;
  • en français (salle St-Mathieu).
 • 12h15 : Dîner à l’Hospitalité (inscription préalable indispensable).
 •           Si vous dînez à l’Hospitalité, vous nous aidez à couvrir les frais de la journée.
 • À partir de 13h30 : Adoration 
 • 14h30 : Eucharistie festive présidée par Mgr Luc VAN LOOY, évêque de Gand
 • 16h : Clôture et remerciement

Invitez largement tous ceux et celles qui portent le souci de l’évangélisation !

Michel COPPIN, Directeur national Missio
et
Abbé Leo PALM, Recteur du Sanctuaire

Bulletin d’inscription à télécharger : 2018-08-22 – Inscription journée missionnaire. Merci de l’imprimer, de le compléter et de le renvoyer au Sanctuaire pour le 13 août (coordonnées sur le document).

♠♠♠♠♠

25e Nationale Missionaire Bedevaart

woensdag 22 augustus 2018

Heiligdom van de Maagd der Armen – Banneux

Het thema:

Verbondenheid… « Niet verbonden – Da’s zonde »

Het programma van de dag:

09u30: Onthaal in de hall van de Hospitaliteit

10u: Gebedsweg (begin aan de Verschijningskapel) of alternatief programma

11u: Getuigenis

 • Nederlands: (grote Kerk) – Stijn VAN DEN BOSSCHE;
 • Frans: (zaal St-Mathieu).

12u15: Middagmaal in de Hospitaliteit (inschrijven op voorhand noodzakelijk)

Indien jullie het middagmaal in de hospitaliteit neemt, dan helpen jullie ons om de kosten van deze dag te dekken. 

Vanaf 13u30:  Aanbidding

14u30: Feestelijke Eucharistieviering, met Mgr Luc VAN LOOY, bisschop van Gent

16u00: Afsluiting en dankwoord

Gelieve deze uitnodiging zo wijd mogelijk te verspreiden.

Michel COPPIN,   Nat. dir. Missio
en
Abbé Leo PALM, Rector Heiligdom

Inschrijvingsformulier2018-08-22 – Inschrijving missionaire bedevaart – Voor het 13 augustus, aub!

♣♣♣♣♣

                               25e nationale missionaire bedevaart naar Banneux

                                Alternatief programma (uitsluitend Nederlandstalig)

 • Tocht op het heiligdom van Banneux
 • Haltes op symbolische plaatsen in het heiligdom
 • Elke halte staat in het teken van een idee om verbondenheid te creëren
  • verbondenheid tussen God en mens
  • verbondenheid tussen kerk en samenleving
  • verbondenheid tussen jong en oud
  • verbondenheid tussen België en Ivoorkust
 • Missio voorziet een boekje voor tijdens het algemeen programma (met informatie, teksten, gebeden …)
 1. Mariabeeld voor de hospitaliteit
 • Welkomstwoord
 • Situering nationale missionaire bedevaart
 • Situering heiligdom Banneux
 • Denkoefening, uitwisseling in groep: Wat maakt een bedevaart voor jou anders dan een andere uitstap?
 1. Kapel Franciscus van Assisi
 • Laagdrempelige vertelling van het verhaal van Franciscus van Assisi
 • Uitwisseling rond het verhaal: Wat spreekt mij aan? Wat niet? Waarin herken ik mezelf? Waarin wil ik meer op hem lijken?
 1. Bron
 • Denkoefening rond sociale media: Wat zijn de voor- en nadelen van sociale media? Hoe zit dat met kerk/geloof en sociale media? Zouden Jezus’ eerste volgelingen vandaag gebruik maken van sociale media om te verkondigen?
 • We maken samen een Facebook-post op de pagina van Missio: onze wensen voor christenen in Banneux, België, Ivoorkust, wereldwijd …
 1. Aankondigingskapel
 • Catechesemoment rond Maria: de aprocriefe teksten rond de Aankondiging
 • Reflectievragen rond de tekst
 1. Stille ruimte van Ignatius van Loyola
 • Reflectie rond sacramenten: Wat betekenen ze vandaag nog?
 • Sacramenten brengen mensen vaak eenmalig naar de kerk (doopsel, huwelijk …). Hoe kunnen we deze mensen blijvend bij onze gemeenschap betrekken?
 1. Beeld van Alphonsus de Liguori
 • Inleidende tekst rond het deugddoende en noodzakelijke karakter van stilte
 • Enkele minuten bewust stil zijn
 1. Kapel van Sint-Michaël
 • Gebed in de stijl van Taizé
 1. Bankjes voor de kapel van Sint-Michaël
 • Campagneland van Missio: Ivoorkust
 1. Mariabeeld aan de Porta Sancta
 • Voorlezen van het Magnificat in toegankelijke taal
 • Denkoefening, uitwisseling in groep: Wat treft je in het Magnificat?

2015 – Journée missionnaire Banneux

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.