Misintentie opgeven

Een misintentie vieren brengt mensen samen, en brengt hen tot gebed, onder de liefdevolle blik van Maria, de Maagd der Armen.

De priesters van het heiligdom vieren dagelijks de Mis met de gebedsintenties die aan de voorspraak van de Maagd der Armen zijn toevertrouwd.

Hoe kunt u een misintentie opgeven?

 • Via onze webpagina
 • Door overschrijving op rekening van de vereniging Banneux, de Maagd der Armen
  IBAN : BE15 0000 0462 0230 – BIC : BPOTBEB1
  Melding: Misintentie voor … (Naam)
 • Mondelinge aanvraag en betaling bij het Info-bureau (tijdens het seizoen) of op het algemeen secretariaat Abri du Curé d’Ars (buiten het seizoen).
 • Door het sturen van een brief of email met uw misintentie en betaling per bank (zie boven).

Stipendium voor de misintentie

 • Mis: €7
 • Mis met vermelding van de gewenste datum: €10
 • Een noveen van missen (negen aaneengesloten dagelijks gevierde missen): €75
 • Een trentaine missen (dertig aaneengesloten dagelijks gevierde missen): €250