Context van de verschijningen

Tijdens deze 8 verschijningen aan Mariette Beco (tussen 15 januari en 2 maart 1933) heeft Maria slechts 80 woorden gezegd. De rest van haar boodschap heeft zich vertaald in concrete en onthalende handelingen: de uitnodiging met haar hand, de glimlach, de zachtheid en de nederigheid, het stille gebed, het directe oogcontact, het naar de bron brengen door achteruit te stappen, het toevertrouwen van een geheim, een zegening…

Politieke moeilijkheden

De verschijningen en de boodschap van de Maagd der Armen, waarvan elk jaar een deel wordt herdacht in de gebedsweg, zijn gekomen tijden een moeilijke politieke periode van de geschiedenis van Europa. De vernietigende rage van het nazisme was reeds onderhuids aanwezig in het naburige Duitsland. Maria komt voor de eerste maal naar Banneux op 15 januari 1933, terwijl Adolf Hitler 15 dagen later, op 30 januari, aan de macht komt in Duitsland als kanselier. Europa kwam beetje bij beetje in een grote nacht terecht.

Economische onzekerheid

De economische en financiële crisis, die was begonnen in 1929, liet op een pijnlijke manier haar uitwerkingen voelen, vooral bij de simpele en arbeidersfamilies. Net zoals vandaag was er veel onzekerheid betreffende de toekomst bij de families en bij de alleenstaanden.

Geestelijke verzwakking

In de Kerk werd Louis Jamin, een toenmalige jonge priester van het bisdom Luik, naar het afgelegen Banneux gestuurd, een klein dorpje zonder betekenis in de ‘blauwe ardennen’, omdat hij in depressie was en veel twijfels had betreffende zijn geloof en zijn roeping, en met als doel om hem terug gezond te maken. Ook hij bevond zich in de nacht, net zoals veel priesters en gelovigen vandaag. Een dodelijke ideologie kan makkelijk aarden daar waar de mensen zich bevinden in een economische crisis, in ongerustheid, in armoede en miserie.

Een licht in de nacht!
Het is in zo’n context dat de hemel opengaat in Banneux, in 1933, en vandaag nog, om aan alle naties nieuwe hoop te geven, en om de geweten wakker te maken ten overstaan van de ware bron. De Maagd der Armen komt als een profetes om de zieken, en armen, en alle naties, naar de ware bron te leiden, naar Jezus Christus.