Seizoen 2022

Opgelet !

Omwille van de kleine aantal pelgrims die momenteel naar Banneux komen, zijn wij gedwongen, ons programma aan te passen.

Misvieringen

Op weekdagen is er om 11.00 uur een mis in het Nederlands als er een groep ingeschreven is. Aarzel niet ons te bellen voor informatie over het dagelijks programma (04/360 02 22).

’s Zondags is er om 10.30 een mes in drie talen: Nederlands, Duits e, Frans.

 

Ziekenzegening

Op zaterdag en zondag is er ziekenzegening om 15.00 uur.

Tijdens de week, ziekenzegening als er een groep aangemeld is.


Zondag 1 mei – Officiële opening van het bedevaartseizoen

Vanaf vrijdag 30 april 20u00 tot 22u00: Aanbidding

HH Missen in het Frans: 8u30, 11u15, 16u00

  1. Mis in het Duits: 9u30

10u30:            Internationale Mis  

15u00:            Lof en ziekenzegening

20u00:            Kaarsenprocessie

 

Donderdag 26 mei – Hemelvaart van de Heer

11u15:            Internationale Mis

15u00:             Lof en ziekenzegening

19u00:             Rozenkrans

 

Zondag 5 juni – Pinksteren

HH Missen in het Frans : 8u30, 11u15, 16u00

  1. Mis in het Duits: 9u30

10u30:            Internationale Mis

15u00:             Lof en ziekenzegening

19u00:             Rozenkrans

 

 

Maandag 6 juni – Pinkstermaandag

HH Missen in het Frans : 8u30, 11u15, 16u00

  1. Mis in het Duits: 9u30

11u00:            Mis in het Nederlands

15u00:             Lof en ziekenzegening

19u00:             Rozenkrans

 

Donderdag 16 juni – Sacramentsdag

Bedevaart van ICEW

10u30:             H. Mis in het Nederlands

Het Allerheiligste blijft de hele dag uitgesteld voor stille aanbidding (grote kerk).

14u00:             Mariawake

15u30:             Lof

19u00:            Rozenkrans

 

Zondag 19 juni – Sacramentszondag

10u30:            Internationale Mis 

14u00:             Sacramentsprocessie door het heiligdom en ziekenzegening

19u00:            Rozenkrans

 

Maandag 15 augustus – Maria Tenhemelopneming

Vanaf zondag augustus 20u00 – 22u00: Aanbidding

HH Missen in het Frans : 8u30, 11u15, 16u00

  1. Mis in het Duits: 9u30

10u30:            Internationale Mis met mgr. Delville, bisschop van Luik

15u00:            Lof en ziekenzegening

20u00:            Kaarsenprocessie

 

Zondag 16 oktober – Sluiting van het bedevaartseizoen

11u15:            Internationale Mis met Mgr Delville, bischop van Luik.

15u00:            Lof en ziekenzegening

19u00:            Rozenkrans

 

 

Diensdag 1 November  –  Allerheiligen

 

8.30 – 11.15 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

 

Woensdag 2 November  –  Allerzielen

 

8.00 – 11.30 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

 

Zondag 20 november – Christus Koning feest

8.30 – 11.15 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

 

Donderdag 8 december – Onbevlekte Ontvangenis van Maria feest

8.00 – 11.30 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

 

Kerstfeest 

Zaterdag 24 december

21.00 u  Mis in het nederlands

 

Zondag 25 december

8.30 – 11.15 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans