Seizoen 2023

 

Verjaardag van de verschijningen 2023

 

Zondag 15 januari  –  Verjaardag van de 1ste verschijning

11.15 u.          Internationale mis met Mgr Van Looy, bisschop emeritus van Gent

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans met Rektor Palm

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Woensdag 18 januari  –  Verjaardag van de 2de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Donderdag 19 januari  –  Verjaardag van de 3de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Vrijdag 20 januari  –  Verjaardag van de 4de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Zaterdag 11 februari  –  Verjaardag van de 5de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Lof en ziekenzegening

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Woensdag 15 februari  –  Verjaardag van de 6de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Maandag 20 februari  –  Verjaardag van de 7de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Donderdag 2 maart – verjaardag van de 8de verschijning

10.30 u.          Internationale Mis

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de bron

 

 

6 april – Witte Donderdag

18u00:             Avondmis van Witte Donderdag (in het Frans), aansluitend stille aanbidding

Biechtgelegenheid: 9u30 – 12u00 en 14u00 – 16u30

 

7 april – Goede Vrijdag

15u00:            Kruisweg in het bos en in de Boodschapskapel (in het Frans)

18u00:            Herdenking van het lijden en sterven van de Heer (in het Frans)

Biechtgelegenheid: 9u30 – 12u00 en 14u00 – 16u30

 

8 april – Stille Zaterdag

18u00:             Paaswake (in het Frans)

Biechtgelegenheid: 9u30 – 12u00 en 14u00 – 16u30

 

9 april – Paaszondag

8u30, 11u15, 16u00:  Dagmissen van paaszondag (in het Frans)

15u00:            Marialof (in drie talen)

19u00:            Rozenkrans

Biechtgelegenheid: 9u30 – 12u00 en 14u00 – 16u30

 

10 april – Tweede paasdag

8u30, 11u15, 16u00:  HH Missen (in het Frans)

19u00:            Rozenkrans

 

Maandag 1 mei – Officiële opening van het bedevaartseizoen

Vanaf zondag 30 april 20u00 tot 22u00: Aanbidding

HH Missen in het Frans: 8u30, 11u15, 16u00

  1. Mis in het Duits: 9u30

10u30:            Internationale Mis  

15u00:            Lof en ziekenzegening

20u00:            Kaarsenprocessie

 

Donderdag 18 mei – Hemelvaart van de Heer

11u15:            Internationale Mis

15u00:             Lof en ziekenzegening

19u00:             Rozenkrans

 

Zondag 28 mei – Pinksteren

HH Missen in het Frans : 8u30, 11u15, 16u00

  1. Mis in het Duits: 9u30

10u30:            Internationale Mis

15u00:             Lof en ziekenzegening

19u00:             Rozenkrans

 

 

Maandag 29 mei – Pinkstermaandag

HH Missen in het Frans : 8u30, 11u15, 16u00

  1. Mis in het Duits: 9u30

11u00:            Mis in het Nederlands

15u00:             Lof en ziekenzegening

19u00:             Rozenkrans

 

Donderdag 8 juni – Sacramentsdag

Bedevaart van ICEW

10u30:             H. Mis in het Nederlands

Het Allerheiligste blijft de hele dag uitgesteld voor stille aanbidding (grote kerk).

14u00:             Mariawake

15u30:             Lof

19u00:            Rozenkrans

 

Zondag 11 juni – Sacramentszondag

10u30:            Internationale Mis 

14u00:             Sacramentsprocessie door het heiligdom en ziekenzegening

19u00:            Rozenkrans

Dinsdag 15 augustus – Maria Tenhemelopneming

Vanaf maandag augustus 20u00 – 22u00: Aanbidding

HH Missen in het Frans : 8u30, 11u15, 16u00

 

10u30:            Internationale Mis met mgr. Delville, bisschop van Luik

15u00:            Lof en ziekenzegening

20u00:            Kaarsenprocessie

 

 

Zondag 15 oktober – Sluiting van het bedevaartseizoen

10u30:            Internationale Mis 

15u00:            Lof en ziekenzegening

19u00:            Rozenkrans

 

 

Woensdag 1 November  –  Allerheiligen

8.30 – 11.15 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

 

Donderdag 2 November  –  Allerzielen

8.00 – 11.30 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

 

Zondag 26 november – Christus Koning feest

8.30 – 11.15 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

 

Vrijdag 8 december – Onbevlekte Ontvangenis van Maria feest

8.00 – 11.30 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

 

Kerstfeest 

Zondag 24 december

21.00 u  Mis in het nederlands

 

Maandag 25 december

8.30 – 11.15 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans