Het Sacrament van Verzoening ontvangen

Het aanvaarden van Gods vergeving in het Sacrament van Verzoening (vroeger de ‘biecht’ genoemd) kan een van de hoogtepunten van een bedevaart zijn.

Jezus verraste en choqueerde zelfs zijn toehoorders toen hij vergeving schonk. In het begin van het Evangelie van Marcus brengen vier brancardiers een verlamde man naar Jezus. Ze geven niet eens uiting aan hun verzoek, want het is heel duidelijk: Dat deze man mag opstaan en gaan lopen! Maar Jezus antwoordt echter: Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. (vgl. Mc 2,1-12) Er bestaat blijkbaar een innerlijke verlamming die erger is dan een lichamelijke handicap.

Mijn vermogen om lief te hebben kan verlamd raken: Ik kan niet goed liefhebben!

Hoe geef ik gehoor aan de oproep tot liefde: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.” (Mc 12,30-31)?

Ik kan niet doen alsof ik er altijd al in geslaagd ben om de waarheid lief te hebben. Nederig Hem herkennen en zowel vergeving alsook genezing vragen wordt dan een weg naar innerlijke groei.

Priesters ter beschikking

In het heiligdom van Banneux zijn priesters beschikbaar om deze ontmoeting met de barmhartigheid van de Heer aan te gaan. Zie de pagina Aanvangstijden.