De hospitaliteit

De hospitaliteit ‘Notre-Dame’ is een complex van drie gebouwen voor de opvang van oudere of zieke pelgrims en hun verzorgers. Op dit moment heeft de hospitaliteit een capaciteit van 360 bedden. Hierdoor is een langdurig verblijf bij de Maagd der Armen mogelijk.

Maria’s boodschap trok, nadat de verschijningen eindigde, de mindervaliden aan. Deze bron is voor de zieken. Ik kom om het lijden te verlichten. De zieke pelgrims die de moeite namen om naar Banneux te komen, kwamen soms van ver en hoopten op onderdak ter plaatse. Gelukkig was het kasteel van Fawes, op twee kilometer van de plaats van de verschijningen, te koop en kon het snel worden ingericht. Zo ontstond ook het idee om een basiliek te bouwen in de buurt van het kasteel, maar dat project is niet doorgegaan. Een knipoogje uit de hemel om aan te geven dat het heiligdom op de plaats van de verschijningen moet zijn?

De eerste steen van de huidige hospitaliteit werd gelegd in december 1938; de eerste pelgrims was voorzien voor mei 1940, maar de oorlog besliste anders. Het gebouw werd bezet door Duitse soldaten, daarna door zomerkampen voor kinderen. In juni 1946 vindt het eindelijk zijn ware bestemming.

In de loop der decennia is de hospitaliteit uitgebreid en gemoderniseerd. Naast het vervangen van de slaapzalen door slaapkamers, heeft het nu meerdere eetzalen, een kapel, verschillende vergaderzalen, en een moderne keuken gekregen. En het is uiteraard aangepast aan mensen met beperkte mobiliteit.

Vijfdaagse bedevaarten (“Triduum“) worden gedurende het hele seizoen aangeboden, van Pasen tot half oktober. De oudere en zieke pelgrims worden begeleid door vrijwilligers en profiteren van de diensten van de medewerkers van de hospitaliteit. Andere groepen pelgrims zijn echter ook welkom, mits de bezetting het toelaat.

Gastvrijheid, een universele waarde

Als een gast het een huis binnengaat, dan is God in dat huis aanwezig. (Russisch spreekwoord)

Er is geen groter geluk dan de komst van een gast in vrede en vriendschap. (Afrikaans spreekwoord)

De broederlijke liefde hoort bij de dingen die altijd moeten blijven. En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald. (Hebr 13,1-2)