De Esplanade

Sinds de 25e verjaardag van de verschijningen (1958), heeft het heiligdom van de Maagd der Armen een grote Esplanade, geflankeerd door twee kapellen, de Boodschapskapel en de Franciscuskapel. Sommigen noemen het terecht de groene openlucht-kathedraal.

Toen de Mis alleen in het Latijn werd gevierd, ontving de Esplanade pelgrims van alle nationaliteiten voor de eucharistieviering. De gelovigen stonden buiten wanneer het weer het toeliet; zij vluchtten in regenachtig weer in een van de twee kapellen. De celebrant stond in dezelfde richting als de gelovigen aan het hoogaltaar.

Op dit moment wordt alleen nog de Ziekenzegening in de open lucht gehouden… bij goed weer. Een gebeurtenis die dan zeer gewaardeerd wordt door de zieken en pelgrims uit alle landen.