Contact

Domein

Verant-
woordelijke

Telefoon

Email

Rector

E. H. Leo Palm

+32 4 360 02 22

Algemeen
secretariaat

+32 4 360 02 22

Fax
+32 4 360 02 39

Inschrijvingen
bedevaarten

Erika Hack

+32 4 360 02 39

Duitstalig secretariaat Erika Hack

Marleen Backes

+32 4 360 02 39

Nederlandstalige pelgrims

Erika Hack

+32 4 360 02 39
Internationaal
secretariaat

Fabian Delarbre

+32 4 360 02 02

Liturgie

Fabian Delarbre

+32 4 360 02 22

Boekhouding

Christine Palm

Laure Malherbe

Cécile de Ville

+32 4 360 02 22

Jeugd E. H. Heinz Schneider +32 4 360 02 22

Techniek en
logistiek

Guy Delrez

+32 4 360 02 22

Pers – Website

Fabian Delarbre

+32 477 62 82 50