De Kruisweg

In het bosrijke park van het Heiligdom van Banneux nodigt een prachtige kruisweg uit tot meditatie.

De 14 traditionele staties worden gecompleteerd door 2 extra staties:

  • een herinnering aan het Laatste Avondmaal bevindt zich aan de ingang van de kruisweg,
  • de verrijzenis van Jezus Christus op paasmorgen nodigt ons uit om verder te kijken dan het graf.

Ik kom het lijden verlichten, belooft de Maagd der Armen.

Deze belofte is des te geloofwaardiger omdat Maria aanwezig was toen Jezus Golgotha beklom en zijn leven gaf aan het kruis.

Ze is er als Hij pijn heeft, als Hij sterft.

Ze ontvangt Hem in haar schoot als Hij van het kruis wordt afgehaald.