Liederen uit Banneux

Marie, Belle Dame

1. Gegroet, Maagd der Armen, Maria gegroet, gij zijt vol erbarmen, zo minzaam, zo goed.

R. Ave, ave, ave Maria.

2. Gij kiest voor uw zending een klein en arm kind. Gij hebt in uw wijsheid de armoe bemind.

3. “Ik ben Maagd der Armen, geloof mij, bid veel, dan valt aan de wereld erbarming ten deel.”

4. “Ik kom op de wereld verzachten uw pijn, en wil voor de mensen een Moederke zijn.”

5. “Ziet gij hier dit water, het is mij gewijd, en voor alle volk’ren heb ik het bereid.”

6. Wij danken u, Moeder, gij zijt toch zo goed, “Tot weerziens, Maria,” klinkt blij onze groet.

Om dit lied te horen (in het Frans):


Voici tes Enfants

1. Wij komen u groeten, Maagd der Armen. Gij wenkt al uw kind’ren naar het Licht. Gij wilt elk verkillend hart verwarmen, uw blik is zo zacht op ons gericht.

R. Ave, ave, ave Maria.

2. Een edele bron hebt gij gegeven, de dorstigen die er drinken gaan schenkt gij Jezus, Bron van ’t eeuwig leven, als gave van God voor ons bestaan.

3. Gij komt alle leed op aard’ verzachten. Gij draagt elke zieke diep in ’t hart. Gij zijt onze hoop in bange nachten, gij heelt elke wonde, elke smart.

4. Wij willen U volgen, Maagd der Armen. Leer gij ons de liefde metterdaad, hoe gij bij het Kruis stond, vol erbarmen, en nu bij het kruis der armen staat.

5. Gij geeft ons Gods Zoon, gij zijt Gods Moeder. Gij deelde in zijn verlossingswerk. Uw Zoon, onze Redder, onze Broeder, verheft u tot Moeder van de Kerk.

Om dit lied te horen (in het Frans): 


Partituur downloaden:

Partitions des chants de Banneux