De Ziekenzegening

De Maagd Maria wilde de zieken een bijzondere plaats geven in Banneux. Het is dan ook vanzelfsprekend dat hun gastvrijheid wordt aangeboden en dat zij tijdens de vieringen een ereplaats hebben.

Een bijzonder intens en unaniem gewaardeerd moment is de Ziekenzegening, die plaatsvindt tijdens het pelgrimstocht seizoen. Deze vindt iedere dag plaats (behalve vrijdag) om 15.00 uur en verzamelt alle pelgrims rondom onze zieke medepelgrims.

De liedjes en de gebeden zijn altijd in meerdere talen. De hoofdcelebrant gaat door de kerk en zegent de pelgrims met het heilig Sacrament. Er wordt speciale aandacht besteed aan de zegening van zieken en gehandicapten.

Afhankelijk van het aantal pelgrims en de weersomstandigheden kan de viering plaatsvinden op de Esplanade of in een van de kapellen.

Jezus is aan het werk onder ons

Men bracht allen tot Hem die er slecht aan toe waren, die door velerlei ziekten en pijnen gekweld werden, bezetenen, lijders aan vallende ziekte en lammen. En Hij genas hen (Mt 4,24).

Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas (Mt 9,35).

Hij riep de twaalf bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen. Daarop zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten (Lc 9,1-2).