Vrijwilligerswerk

Het heiligdom van Banneux biedt verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger te werken in dienst van de Maagd der Armen.

Handvest van de vrijwilliger

1. Dienstbaar zijn uit naam van God;
2. Zoeken om te dienen, niet om gediend te worden;
3. Capabel zijn de betreffende dienst te kunnen uitvoeren;
4. Wees gastvrij maar discreet;
5. Wees betrouwbaar in uw aanwezigheid;
6. Heb een goede teamgeest;
7. Dien met vreugde;
8. Wees belangeloos (Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.);
9. Dien het Leven;
10. Beleef het tegelijkertijd als een innerlijk avontuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te weten waar uw vrijwilligerswerk nuttig kan zijn, download de volgende brochure: Banneux en vrijwilligerswerk.

Om uzelf als vrijwilliger aan te melden, graag deze vrijwilligers-registratie in te vullen en terug te sturen. Bij voorbaat dank!