ARS

De Vereniging van Verantwoordelijken van Heiligdommen (ARS) strekt zich uit over België en Frankrijk. Het heiligdom van Banneux nam vele jaren deel aan de jaarlijkse vergadering in Parijs.

De ARS – België verenigt de verantwoordelijken van de heiligdommen in Franstalig België en die van het Groothertogdom Luxemburg. De ARS komt tweemaal per jaar bijeen. In de herfst wordt een werksessie georganiseerd, afwisselend tussen de heiligdommen van Banneux en Beauraing. In maart, voor het begin van het bedevaartsseizoen, nodigt een rector van een heiligdom de anderen uit om de plaats te leren kennen die hij vertegenwoordigt. Zo leert de groep de bijzonderheden van andere plaatsen in Franstalig België waarderen en kennen.

Notre-Dame au Cœur d'or - Beauraing

In 1995: Oprichting van de Vereniging van Verantwoordelijken van Heiligdommen (ARS) van de Franstalige bisdommen van België. Voorheen waren de Franstalige Belgische heiligdommen aangesloten bij ARS France.

De doelstellingen werden in 1996 door de bisschoppen aanvaard: verbroedering tussen de verantwoordelijken van de verschillende heiligdommen, bekend maken van de verschillende heiligdommen, deelname aan de activiteiten van de verschillende bedevaartsplaatsen, vorming van gastvrije vrijwilligers. De ARS werkt samen met de bisschoppelijk commissie voor evangelisatie, onder leiding van mgr. Vancottem, om zo te zoeken naar nieuwe manieren van evangelisatie.

In 1997 werd een Handvest van Heiligdommen uitgevaardigd.

De ARS staat rectoren en animatoren van de heiligdommen van de Franstalige bisdommen van België toe te reflecteren over hun projecten, de successen van hun pastoraal werk, hun moeilijkheden, en om samen, en met de hulp van specialisten, theologen, en bijbeldeskundigen… , over bepaalde thema’s te spreken.

Een van de eigenheden van de ARS is dat het geen onderscheid maakt tussen ‘grote’ of ‘kleine’ heiligdommen. De vereniging is van mening dat “de ‘kleine’ heiligdommen de dragers zijn van authentieke volksvroomheid en dat zij, net als de ‘grote’ heiligdommen, de stem van het Volk van God uitdrukken.”

Een twintigtal heiligdommen maken deel uit van de ARS. Van de heiligdommen die zijn vertegenwoordigd , is 75% een Mariaheiligdom.