Het beeld van de Maagd der Armen in de Sint-Pietersbasiliek tijdens de Werelddag van de Armen op 17 november 2019

Het beeld van de Maagd der Armen  in de Sint-Pietersbasiliek tijdens de Werelddag van de Armen  op 17 november 2019

Tijdens een congres van catechisten in Rome heeft E.H. Jorge Barros Bascunan – een Chileense priester, wiens getuigenis is opgenomen in bijlage 3 – een ontmoeting gehad met de secretaris van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, bisschop José Octavio Ruiz Arenas. Ze bespraken de Werelddag van de Armen. Deze dag was op initiatief van Paus Franciscus, weerspiegelend zijn voortdurende zorg voor de armen en zijn verlangen om de hele Kerk en de hele mensheid te sensibiliseren voor deze essentiële kwestie. Het idee van een band met Banneux werd geopperd. Deze Chileense priester bracht zijn eerste jaren als priester door in een arme wijk van Santiago, in de parochie van de “Maagd der Armen”. Hij werd, steeds blij verrast, een getuige van de heilzame daden van Onze-Lieve-Vrouw de Banneux voor de gemarginaliseerden in onze samenleving.

We hebben daarop contact opgenomen met bisschop Rino Fisichella, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie.  Het was met grote vreugde dat we hem in Rome ontmoette tijdens het eerste congres voor rectoren en animatoren van heiligdommen.  Hij deelde ook met ons zijn wens om het beeld van de Maagd van de armen in de Sint-Pietersbasiliek te zien.  Bij twee gelegenheden heeft het Heiligdom reeds een standbeeld aangeboden aan paus Pius XII en Johannes XXIII (zie bijlage 1).

Mgr. Fisichella is vervolgens Banneux komen bezoeken, en was de hoofdcelebrant bij de vieringen van Sacramentsdag van dit jaar. Een uitgelezen kans voor een rondleiding door het heiligdom en een uitleg van de boodschap van de Maagd der Armen! Hij ontdekte zo de ‘haven van vrede’ die Maria voor zichzelf heeft gereserveerd.  Tijdens de internationale mis overhandigde de rector, Leo Palm, hem een dossier, ondersteund door onze bisschop Mgr. Delville en de apostolische nuntius Mgr. Kasujja. Blij met zijn bedevaart keerde hij terug naar Rome. Op 2 oktober jl. kregen we een positief antwoord op ons verzoek: “U krijgt de gelegenheid om, in overeenstemming met het Bureau voor de liturgische vieringen van de paus, het standbeeld van de Maagd der Armen te plaatsen op het hoofdaltaar in de Sint-Pietersbasiliek, ter gelegenheid van de eucharistieviering op zondag 17 november a.s. onder leiding van paus Franciscus.”

Wij zullen de Heilige Vader drie beelden van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux aanbieden voor de Werelddag van de armen (zie bijlage 2).

  • 1 van 65 cm in hout voor de Heilige Vader;
  • 1 van 1,35 m voor de Heilige Vader om het aan te bieden aan een arme buurt in Rome, Argentinië of elders;
  • 1 van 1,35 m voor de Sint-Pietersbasiliek voor de Werelddagen van de Armen.

Op 17 november zullen bisschop Jean-Pierre Delville van Luik, E.H. Heinz Schneider, mevrouw Marlene Kohnen en de heer Fabian Delarbre in Rome zijn om het heiligdom van Banneux te vertegenwoordigen.

Sinds de eerste Werelddag van de Armen heeft ons heiligdom ook een dag georganiseerd in een geest van broederschap: we komen samen onder het teken van gezelligheid en broederschap, omdat we diep van binnen allemaal arm zijn. Armoede is niet alleen financieel of fysiek, het is ook psychologisch, spiritueel, medisch en moreel. Armoede is ook eenzaamheid, familiale of sociale uitsluiting, ongeluk, ellende, depressie, pijn, gebrek aan waardigheid, aan liefde, troost, en hoop.

Programma van de dag in Banneux:

11u15          Eucharistieviering voorgezeten door E.H. Leo Palm, rector

geanimeerd door het Poverello-koor

12u30          Lunch: “Zoete inval” –

We zullen samen delen wat ieder van jullie heeft meegebracht

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.