Vereniging van Maria Werken

De Association des Œuvres Mariales (AOM) is opgericht in 1961. Deze vereniging van katholieken in dienst van de Kerk in Frankrijk, waarvan zij haar missie ontvangt, verenigt degenen die verantwoordelijk zijn voor mariale werken en mensen die erkend worden voor hun mariale activiteit.

Ze draagt bij aan de ontwikkeling van het Maria-apostolaat, in het licht van hoofdstuk 8 van Lumen Gentium (bevordering van het Maria-apostolaat).

De leden hebben ondubbelzinnig kerkelijke wortels. De vereniging heeft een Europese dimensie en staat open voor andere werelddelen. Elke 3 jaar wordt er een dag gedeeld op het Congres van de Vereniging van Rectoren van Heiligdommen. Daarnaast organiseert AOM met partners Mariale dagen die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze Franse vereniging houdt doorgaans haar jaarlijkse congres in Parijs. Het heiligdom van Banneux is er vaak vertegenwoordigd.

Voor haar leden is de Vereniging een plaats van spirituele vernieuwing, theologische reflectie en pastorale uitwisselingen. AOM wilt de reflectie en de uitwisselingen vergemakkelijken tussen verenigingen en mensen die soortgelijke doelstellingen nastreven in Frankrijk en buiten Frankrijk.

Contact en informatie:

www.aomcef.fr