Vereniging van Mariale Werken

De Vereniging van Mariale Werken (AOM) werd opgericht in 1961. Het is een katholieke vereniging in dienst van de Franse kerk, van wie zij haar zending heeft ontvangen, met het doel personen samen te brengen die verantwoordelijk zijn voor de Mariale Werken, en bekende persoonlijkheden die erkend zijn door hun Mariale activiteiten.

Het draagt bij tot de ontwikkeling van het apostolaat van Maria in het licht van hoofdstuk 8 van Lumen Gentium (bevordering van het apostolaat van Maria).

De kerkelijke wortels van de activiteiten zijn duidelijk zichtbaar. De vereniging heeft een Europese dimensie en staat open voor andere continenten. Om de 3 jaar is een gemeenschappelijke dag met het Congres van de Vereniging van Rectoren van heiligdommen (ARS). Daarnaast is de AOM medeorganisator van Mariale dagen die openstaan voor iedereen. Deze Franse vereniging houdt gewoonlijk haar jaarlijkse congres in Parijs. Het heiligdom van Banneux is er vaak vertegenwoordigd.

Voor haar leden is de vereniging een plaats van geestelijke vernieuwing, theologische reflectie en pastorale uitwisseling. Daarnaast ontwikkelt de AOM activiteiten om reflectie en uitwisseling te bevorderen tussen verenigingen, werken en personen die soortgelijke doelstellingen nastreven in Frankrijk en daarbuiten.

Contact en informatie

en

www.notre-dame-de-france.com