Seizoen 2024

Verjaardag van de verschijningen 2024

 

 

Vrijdag 19 januari  –  Verjaardag van de 3de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Zaterdag 20 januari  –  Verjaardag van de 4de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Zondag 11 februari  –  Verjaardag van de 5de verschijning

11.15 u.          Internationale mis

15.00 u.          Lof en ziekenzegening

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Woensdag 14 februari  – Aswoensdag

HH Missen (in het Frans) met asoplegging:  8.00 – 11.30 en 16.00 u.

 

Donderdag 15 februari  –  Verjaardag van de 6de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Dinsdag 20 februari  –  Verjaardag van de 7de verschijning

11.30 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de Bron

 

Zaterdag 2 maart – verjaardag van de 8de verschijning

10.30 u.          Internationale Mis

15.00 u.          Mariawake

16.00 u.          H. Mis in het Frans

19.00 u.          Rozenkrans en processie naar de bron

 

Zondag 24 Maart – Palmzondag

8u30:               Palmzondagviering (in het Frans)

11u15:            Palmzondagviering (in het Frans)

15u00:            Lof en ziekenzegening

16u00:            Palmzondagviering (in het Frans)

19u00:            Rozenkrans

 

28 maart – Witte Donderdag

18u00:             Avondmis van Witte Donderdag (in het Frans), aansluitend stille aanbidding

Biechtgelegenheid: 9u30 – 12u00 en 14u00 – 16u30

 

29 maart – Goede Vrijdag

15u00:            Kruisweg in het bos en in de Boodschapskapel (in het Frans)

18u00:            Herdenking van het lijden en sterven van de Heer (in het Frans)

Biechtgelegenheid: 9u30 – 12u00 en 14u00 – 16u30

 

30 maart – Stille Zaterdag

18u00:             Paaswake (in het Frans)

Biechtgelegenheid: 9u30 – 12u00 en 14u00 – 16u30

 

31 maart – Paaszondag

8u30, 11u15, 16u00:  Dagmissen van paaszondag (in het Frans)

15u00:            Marialof (in drie talen)

19u00:            Rozenkrans

Biechtgelegenheid: 9u30 – 12u00 en 14u00 – 16u30

 

1 april – Tweede paasdag

8u30, 11u15, 16u00:  HH Missen (in het Frans)

19u00:            Rozenkrans

 

Maandag 8 april – Feest van de aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

11u30:            H. Mis in het Frans

15u00:            Marialof (in drie talen)

16u00:             H. Mis in het Frans

19u00:            Rozenkrans

 

Woensdag 1 mei – Officiële opening van het bedevaartseizoen

Dinsdag 30 april 20u00 tot 22u00: Aanbidding

HH Missen in het Frans: 8u30, 11u15, 16u00

 

10u30:            Internationale Mis  

15u00:            Lof en ziekenzegening

20u00:            Kaarsenprocessie

 

Donderdag 9 mei – Hemelvaart van de Heer

11u15:            Internationale Mis

15u00:             Lof en ziekenzegening

19u00:             Rozenkrans

 

Zondag 19 mei – Pinksteren

HH Missen in het Frans : 8u30, 11u15, 16u00

  1. Mis in het Duits: 9u30

10u30:            Internationale Mis

15u00:             Lof en ziekenzegening

19u00:             Rozenkrans

 

 

Maandag 20 mei – Pinkstermaandag

HH Missen in het Frans : 8u30, 11u15, 16u00

  1. Mis in het Duits: 9u30

11u00:            Mis in het Nederlands

15u00:             Lof en ziekenzegening

19u00:             Rozenkrans

 

Donderdag 30 mei – Sacramentsdag

Bedevaart van ICEW

10u30:             H. Mis in het Nederlands

Het Allerheiligste blijft de hele dag uitgesteld voor stille aanbidding (grote kerk).

14u00:             Mariawake

15u30:             Lof

19u00:            Rozenkrans

 

Zondag 2 juni – Sacramentszondag

10u30:            Internationale Mis 

14u00:             Sacramentsprocessie door het heiligdom en ziekenzegening

19u00:            Rozenkrans

 

Donderdag 15 augustus – Maria Tenhemelopneming

Woensdag 14 augustus 20u00 – 22u00: Aanbidding

HH Missen in het Frans : 8u30, 11u15, 16u00

10u30:            Internationale Mis met mgr. Delville, bisschop van Luik

15u00:            Lof en ziekenzegening

20u00:            Kaarsenprocessie

 

Zaterdag 31 augustus – 75ste verjaardag van de erkenning van de verschijningen

HH Missen in het Frans : 8u30, 16u00

geen mis in het Nederlands om 11u00

10u30:            Internationale Mis met mgr. Luc Terlinden, aartsbisschop van Mechelen-Brussel

15u00:            Lof en ziekenzegening

20u00:            Kaarsenprocessie

 

 

Zondag 13 oktober – Sluiting van het bedevaartseizoen

11u15:            Internationale Mis

15u00:            Lof en ziekenzegening

19u00:            Rozenkrans

 

 

Vrijdag 1 November  –  Allerheiligen

 

8.30 – 11.15 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

 

Zaterdag 2 November  –  Allerzielen

 

8.00 – 11.30 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

 

Zondag 24 november – Christus Koning feest

8.30 – 11.15 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

 

Maandag 9 december – Onbevlekte Ontvangenis van Maria

8.00 – 11.30 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans

15.00 u.          Mariawake

 

Kerstfeest 

Dinsdag 24 december

18.00 u  Mis in het Frans

 

Woensdag 25 december

8.30 – 11.15 – 16.00 u.          H. Mis in het Frans