Aswoensdag

Aswoensdag

“Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn… Al die tijd at hij niets.” (Lucas 4, 1-2)

Beste mensen, vandaag begint de veertigdagen- of de vastentijd. Veertigdagentijd omdat Jezus zelf veertig dagen in de woestijn heeft doorgebracht. Vasten omdat hij al die tijd niets at. Jezus is dus met legen handen de woestijn binnen getrokken. Maar zijn hart was vervuld met een ongelooflijke vreugde: toen hij na zijn doopsel aan de oevers van de Jordaan bad, werd hij vervuld van Gods Heilige Levensadem en hij hoorde een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.” (Lucas 3, 22). Het woord dat Jezus zojuist heeft gehoord, komt uit de mond van zijn hemelse Vader. Een woord, dat leven geeft. Het is zo een woord dat je moet “herkauwen”, als je mij die uitdrukking toestaat. Op het einde van die veertig dagen stelt de duivel hem op de proef: “Als je nu niets eet, ga je dood.” Maar Jezus geeft ten antwoord: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”

Bidden, vasten delen… Dit gaan we tijdens deze veertig dagen doen.

Bidden: trek je in je huis terug, sluit de deur en bid tot de Vader, die in het verborgen is.” Luister naar zijn stem: De vader vindt vreugde in ons omdat wij zijn geliefde kinderen zijn…

Vasten: minder tijd besteden aan het dagelijks brood, en Gods Woord “herkauwen”, bij voorbeeld door ons te laten voeden door de twee lezingen van de dagelijkse mis. Kardinaal Danneels vergeleek de twee lezingen met twee sneden brood die de Vader iedere dag op ons bord legt.

Delen: broederlijk delen, uiteraard. Maar wij hebben meer dan Brood en geld te bieden. Wij dragen in ons hart een levendige hoop voor onze broeders en zusters die onze hemelse Vader nog niet kennen.

U Allen een gezegende veertigdagentijd toegewenst!

E. H. Leo Palm


 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.