Onze Lieve-Vrouw Boodschap en verjaardag Mariette Beco

Onze Lieve-Vrouw Boodschap en verjaardag Mariette Beco

25 maart 2021

Onze Lieve-Vrouw Boodschap en verjaardag Mariette Beco

“Ik vergeet u nooit!” (Jes 49, 15)

25 maart 1921: het echtpaar Julien Beco et Louise Wégimont verwelkomt hun eerste kind.

Wanneer – in die tijd – een klein meisje ter wereld kwam op de dag van O.L. Vrouw Boodschap, was het vanzelfsprekend dat het ‘kleine Maria’ of Mariette zou heten. Nochtans, in dat jaar 1921, viel  25 maart samen met Goede Vrijdag. De vreugde om de Aankondiging maakte plaats voor de droefheid om de dood.

 

Als wij daar wat verder op ingaan, geven we ons rekenschap dat die dag heel het leven van Jezus op aarde samenbalt, vanaf zijn eerste tot zijn allerlaatste uur.

 

De dag van de Boodschap kwam de engel de instemming van Maria vragen: “U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven”zo u wel wilt! (Lc 1, 31). De Heer wachtte met heel zijn hart op deze gezegende dag. Hij verlangde met heel zijn wezen om het ‘ja’ te plukken van deze jonge vrouw uit Nazareth. Zij heeft het gebed van haar God beantwoord: “Laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt” (Lc 1, 38). Ik twijfel er niet aan: de heilige Geest heeft ogenblikkelijk de schoot van Maria bevrucht. Geen tijd te verliezen. Het is hoogst dringend dat de Heer ter wereld komt. De christenen vieren trouwens de geboorte van Jezus juist negen maanden later op 25 december. God heeft geen enkele dag laten verloren gaan!

 

Op Goede Vrijdag staat Maria aan de voet van het kruis en ze moet het meest ondraaglijke doorstaan. Zij zag haar Zoon afschuwelijk lijden en zijn laatste levensadem uitblazen. Jozef van Arimatea en Nikodemus hebben het dode lichaam van Jezus van het kruis afgenomen en het neergelegd in de schoot van zijn Moeder. Op de dag van de Boodschap heeft zij haar kind ontvangen in haar schoot; op Goede vrijdag wordt hij neergelegd op haar knieën. Maria was er voor haar kind vanaf zijn conceptie tot aan zijn dood, van het eerste tot het laatst moment van zijn leven.

 

Vooraleer Jezus de geest gaf, vertrouwt hij aan zijn moeder een nieuwe zending toe. Jezus zag zijn moeder en bij haar de leerling van wie hij hield. Toen zei hij tegen zijn moeder: “Vrouw, daar is nu je zoon”. Vervolgens zegt hij tot de leerling: “Daar is je moeder”. Zo ‘n geschenk kan deze niet weigeren! Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op (Joh 19, 26-27).

 

Twijfel er niet aan. Maria is trouw aan deze nieuwe opdracht. Zij wil ten volle moederlijk zijn voor alle leerlingen, zozeer bemind door haar Zoon Jezus. Zij wil over hen waken vanaf de dag van hun conceptie tot op het moment van hun laatste levensadem.

Bij de woorden die de Maagd der Armen aan Mariette heeft toevertrouwd, is er een dat voor haar heel persoonlijk was bestemd: “Ik zal voor je bidden”. Deze belofte heeft het hele leven van Mariette bestraald. Zij hielp haar het hoofd boven water te houden als ze dreigde te verdrinken bij stormen en door lijden.

 

Vooraleer ons aan te sporen om te bidden (“Bid veel!”), belooft Maria voor ons te bidden. Haar gebed gaat het onze vooraf! Zo was het eveneens bij Jezus. Vooraleer hij zijn leerlingen smeekte om met hem mee te gaan bij zijn gebed in de Hof van Olijven, heeft Jezus aan Simon-Petrus het volgende bekend: “Simon, Simon, de satan heeft geëist jullie te mogen ziften als het koren. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken; als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders” (Lc 22, 31-32).

 

Bij elke Weesgegroet vragen wij aan de Maagd der Armen: “Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood”. Als trouwe en behoedzame Moeder, verzekert Maria ons: “Ik heb altijd voor je gebeden, al vanaf het moment van je conceptie. Ik bid nu voor je. En ik zal voor je bidden in het uur van je dood. Twijfel er niet aan! Vertrouw mij! Ik zal je nooit vergeten!”

Rector Leo Palm


 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.