Noveen tot de Maagd der Armen en Verjaardagen van de Verschijningen – 2023

Noveen tot de Maagd der Armen en Verjaardagen van de Verschijningen – 2023
Noveen tot de Maagd der Armen. Tijdens haar verschijningen te Banneux heeft de Maagd der Armen tot drie keer toe een oproep tot het gebed gedaan: Bid veel. Zij herneemt hier de aanbevelingen van Jezus zelf die vraagt veel te bidden en daarin niet te versagen (Lc 18,1). De Apostelen geven ons dezelfde raad. Sint-Paulus schrijft: Volhard in het gebed (Rom 12,12). Bid zonder ophouden (1 Tes 5,13). Na de Hemelvaart van Jezus hebben de leerlingen al biddend gewacht op Pinksteren. Zij hebben om de Heilige Geest gevraagd en hun gebed werd verhoord. Het resultaat van deze eerste “negendaagse” ligt aan de oorsprong van het noveengebed in de Kerk. Maria nam deel aan dit gebed. Zij die ervaren heeft wat elke moeder ervaart die negen maanden wacht op de geboorte van het kind dat zij draagt. Laten we met vertrouwen tot de Maagd der Armen bidden. Vragen we haar dat zij ons helpt bidden en dat wij ons laten leiden door de Heilige Geest in het gebed en in ons leven. Continue reading
Lees verder...

Neuvaine à la Vierge des Pauvres & Anniversaires des Apparitions 2023

Neuvaine à la Vierge des Pauvres & Anniversaires des Apparitions 2023
Au cours de ses huit apparitions à Banneux, la Vierge des Pauvres a lancé à trois reprises un appel pressant à la prière: «Priez beaucoup ». Elle reprend une recommandation de Jésus lui-même qui parle de « la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager». (Luc 18,1) Les apôtres ont répété le même conseil. St Paul écrit : « soyez assidus à la prière» (Rom 12, 12), « Priez sans relâche » (1 Thess. 5, 17) Après l’Ascension, les disciples ont consacré à la prière ces jours d’attente de la Pentecôte. Ils ont demandé l’Esprit Saint. Ils ont été exaucés. Le résultat merveilleux de cette première neuvaine de jours est à l’origine de la pratique des neuvaines dans l’Eglise. Marie participait à cette prière, elle qui avait fait l’expérience de toutes les mamans qui attendent pendant une neuvaine de mois, la naissance de l’enfant qu’elles portent. Continue reading
Lees verder...

Vrede op aarde !

Vrede op aarde !
Waarschijnlijk zullen dit jaar de meeste preken op deze kerstavond over vrede gaan. Want vrede is tegenwoordig waarschijnlijk de eerste bezorgdheid van de meeste mensen. Vrede is ook de kern van de lezingen van vanavond. In Jezus komt de vredevorst ter wereld. Het juk van tirannen zal worden gebroken, belooft Jesaja, en de Vredevorst zal stevig op zijn troon zitten. Een tijdperk van duurzame vrede is in zicht. Het evangelie bevestigt: "Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft! Een heerschaar engelen zingen dit lied. Ja, glorie aan God, want op aarde gaat het verlossingswerk voor alle mensen zijn beslissende fase in. Continue reading
Lees verder...