Noveen tot de Maagd der Armen en Verjaardagen van de Verschijningen – 2023

Noveen tot de Maagd der Armen en Verjaardagen van de Verschijningen – 2023

Op zaterdag, 7 januari, begint de grote noveen voor de Maagd der Armen.

Inleiding

Tijdens haar verschijningen te Banneux heeft de Maagd der Armen tot drie keer toe een oproep tot het gebed gedaan: Bid veel. Zij herneemt hier de aanbevelingen van Jezus zelf die vraagt veel te bidden en daarin niet te versagen (Lc 18,1). De Apostelen geven ons dezelfde raad. Sint-Paulus schrijft: Volhard in het gebed (Rom 12,12). Bid zonder ophouden (1 Tes 5,13).

Na de Hemelvaart van Jezus hebben de leerlingen al biddend gewacht op Pinksteren. Zij hebben om de Heilige Geest gevraagd en hun gebed werd verhoord. Het resultaat van deze eerste “negendaagse” ligt aan de oorsprong van het noveengebed in de Kerk. Maria nam deel aan dit gebed. Zij die ervaren heeft wat elke moeder ervaart die negen maanden wacht op de geboorte van het kind dat zij draagt.

Laten we met vertrouwen tot de Maagd der Armen bidden. Vragen we haar dat zij ons helpt bidden en dat wij ons laten leiden door de Heilige Geest in het gebed en in ons leven.

 

 

Aanroepingen

 

Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, bron van genade.

Maagd der Armen, red de naties.

Maagd der Armen, verlicht de zieken.

Maagd der Armen, verlicht het lijden.

Maagd der Armen, bid voor ieder van ons.

Maagd der Armen, wij geloven in u.

Maagd der Armen, geloof in ons.

Maagd der Armen, wij zullen veel bidden.

Maagd der Armen, zegen ons (†).

Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser, Moeder van God, wij danken u.

 

 

N.B. Het is aangeraden om deze aanroepingen elke dag, na het aangegeven gebed op de volgende bladzijden te bidden. Men kan er een tientje van het rozenhoedje aan toe voegen of beter nog een heel rozenhoedje.

 

Eerste dag

 

Maagd der Armen, gij zijt in Banneux gekomen als een licht in de nacht, met een glimlach die – ondanks de winterkou – het hart verwarmt. Wij danken u voor de moederlijke zorg die gij ons toedraagt. Gij zijt voor ons een levende getuigenis van de barmhartigheid van de Vader voor zijn kinderen, van het medeleven van de Zoon voor de zondaars, van de levengevende kracht van de Heilige Geest in het hart van hen die voor Hem openstaan. Aanhoor ons gebed: spreek voor ons ten beste en verkrijg voor ons de gunst waarvoor wij bidden.

 

 

Tweede dag

 

Maagd der Armen, gij doet ons vandaag teken, zoals ge eertijds Mariette teken hebt gedaan: gij lacht ons toe en nodigt ons uit om naar u te komen. Gij droegt een rozenkrans om de arm en gij badt: gij vraagt dat wij zouden bidden. Maak van ons mensen van gebed en geef ons wat wij u vragen.

 

 

Derde dag

 

Maagd der Armen, gij leidt Mariette naar de bron. Gij gingt haar voor. Gij gaat ook ons voor op de weg van het geloof. Gij gaat met ons mee en voert ons naar Jezus,  bron van alle genade. Gij verwacht van ons dat wij ons helemaal zouden geven aan uw Zoon. Maak ons ontvankelijk voor het Woord van uw Zoon. Mogen wij trouwe leerlingen van Hem worden. Verkrijg voor ons wat wij u vragen.

 

 

Vierde dag

 

“Maagd der Armen” is de mooie titel die gij uzelf toekent. Wij danken u dat gij naar armen wilt luisteren: hen aan wie het ontbreekt aan materiële goederen, aan vriendschap, aan affectie, aan gezondheid of aan hoop. Aan u vertrouwen zich zovele armen toe. Geef hun kracht en troost. Wij vertrouwen u alle minderbedeelden toe  uit alle naties. Wij vertrouwen u bijzonder alle noden toe van hen voor wie wij bidden.

 

 

Vijfde dag

 

Maagd der Armen, gij hebt een kleine kapel gevraagd waar wij u kunnen ontmoeten. Gij wacht er op ons bezoek en op ons gebed. Wij danken u voor uw onophoudelijk gebed dat gij voor ons richt tot uw Zoon. Wij danken u voor allen die elke avond in Banneux de rozenkrans bidden voor onze intenties. Wij sluiten ons aan bij allen die tot u bidden, waar ook ter wereld,  en wij vertrouwen u al onze intenties toe.

 

 

Zesde dag

 

Maagd der Armen, gij komt allen tegemoet die wenen en zuchten in dit dal van tranen. Gij zijt naar Banneux gekomen om de zieken te sterken en het lijden te verlichten. Wij vragen u: sla uw barmhartige ogen op diegenen onder ons die uw moederlijke hulp het meest nodig hebben en wil aandacht schenken aan wat wij u vragen.

 

 

Zevende dag

 

Maagd der Armen, gij zijt een voorbeeld voor elke christen en het beeld van de Kerk. Dankzij uw geloof heeft God in u zijn genade kunnen voltooien. Gij zijt de belangrijkste medewerkster geworden van uw Zoon in zijn Verlossingswerk. Gij roept ons op om te groeien in het geloof en om op u te vertrouwen.  Zo kunt gij ons beter leiden tot uw Zoon en voor ons verkrijgen wat wij u vragen.

 

 

Achtste dag

 

Maagd der Armen, gij hebt in uw hart elk woord en elk teken van God bewaard. Gij badt zonder ophouden, zoals de Heer het ook aan ons vraagt. Gij weet hoe belangrijk het is te bidden en gij vraagt ons met nadruk om te volharden in het gebed. Sterk ons zwakke hart. Genees ons van alles dat ons weerhoudt te bidden. Verkrijg voor ons de gunst waarom wij vragen.

 

 

Negende dag

 

Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser, Moeder van God, gijzelf hebt ons deze titels – die de Kerk u met reden toekent – in herinnering willen roepen. Gods Zoon heeft u macht gegeven op zijn Hart. Bid voor ons, zondaars, en verkrijg voor ons de gunsten die wij u vragen.

 

 

Gebed

Maria, Maagd der Armen, gij leidt ons naar Jezus, bron van alle genade, en gij komt ons lijden verlichten.  Wij aanroepen u vol vertrouwen: Help ons uw Zoon nog trouwer te volgen en Hem zonder voorbehoud toe te behoren.  Sta ons bij, opdat wij de gaven van de Heilige Geest mogen ontvangen, Hij die ons leidt en heiligt.  Bekom voor ons de genade elke dag meer op Jezus te lijken, opdat ons leven eer brengt aan God, en bijdraagt aan het heil van onze broeders.   Amen.

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.