Welkom in Banneux!

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de Maagd Maria acht keer aan een 11-jarig meisje, Mariette Beco.

Het bericht dat ze haar achterliet is nog steeds actueel.

Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims, alleen of in groepen, vooral tijdens Triduums van de zieken, om Onze Lieve Vrouw hun armoede, hun lijden, hun verdriet, hun zoeken toe te vertrouwen. Ze komen om te vertrouwen op de Moeder van de Verlosser en om hun vertrouwen en hun hoop uit te drukken in Hem die de Bron is van alle genade, Jezus Christus.

Zelfs vandaag, zoals ze deed voor Mariette, leidt de Maagd der Armen elke pelgrim uit Banneux op de weg van het bestaan. Ze nodigt hem uit om dehanden te duwen in het water van de Bron, om het ware Leven uit Jezus te putten.

Welkom in Banneux!

E.H. Leo Palm,
Rector


Banneux ligt 25 km ten zuiden van Luik

Laatste nieuws

Sluiting van het bedevaartseizoen Zondag 17 oktober – Sluiting van het bedevaartseizoen 11u15:            Internationale Mis met Mgr Delville, bischop van Luik. 15u00:            Lof en ziekenzegening 19u00:            Rozenkrans
15 augustus 2021 Feest van de Tenhemelopneming van Onze Lieve Vrouw 10.30 Internationale mis in drie talen op de Esplanade 15.00 Ziekenzegening in drie talen op de Esplanade
Limburgse Maria Bedevaarders 2021 Van 11 tot en met 18 juli 2021 zal er elke dag een online aanbod zijn van vieringen en gebedsmomenten zoals we die kennen van onze jaarlijkse bedevaarten.